AMK: specialist in veiligheid, veerkracht en crisismanagement

AMK is in 2015 opgericht om lokale en regionale overheden nog beter en efficiënter te assisteren bij het tackelen van actuele bestuurlijke en organisatorische uitdagingen, op het gebied van veiligheid, veerkracht en crisisbeheersing. Inmiddels bestaat het team uit vijf praktijkervaren adviseurs en verschillende trainers en werkt AMK intensief samen met meerdere partnerorganisaties.

  • Interim crisismanagement, bestuursadvisering en technisch voorzitterschap
  • 360 graden organisatiediagnoses voor een effectievere integrale samenwerking
  • Strategische verkenningen, Jaarplannen en -rapportages voor Veiligheidsregio’s, RIEC en gemeenten
  • Veiligheids+ pakket en multidisciplinaire afstemming grote en risicovolle publieksevenementen
  • Scenario- en dilemmatrainingen voor Beleidsteams en Operationele Teams Veiligheidsregio’s
  • Burgerprogramma Redzaam.nl voor de bevolking

Over AMK

AMK is opgericht door Aaron Konijn. Aaron is jarenlang de rechterhand en adviseur geweest van burgemeester Van Zanen. In die functie was hij Projectleider Veiligheid van het Koninklijk Bezoek tijdens Koningsdag in Amstelveen, verantwoordelijk voor de veiligheid van de grote evenementen in het Amsterdamse Bos, coördineren van de multidisciplinaire aanpak van openbare orde incidenten, medeverantwoordelijk voor het opzetten en doorontwikkelen van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum tegen de georganiseerde criminaliteit, opstellen van het Regionaal Risicoprofiel Amsterdam-Amstelland en het initiëren van een intensievere samenwerking tussen de Amstelland gemeenten. Aaron ontving meerdere waarderingsbrieven voor zijn werk.

Onze drive

De overtuiging dat actuele bestuurlijke en organisatorische uitdagingen vaak sneller en efficiënter aangepakt kunnen worden.

Neem contact op

Laan van Kronenburg 14

1183AS Amstelveen

T. +31 (0)20 8950616

E. info@amk.nl

© Copyright 2017 - AMK - powered by Strila