AMK is in 2015 opgericht om lokale en regionale overheden nog beter en vooral sneller te assisteren bij het tackelen van actuele en veel voorkomende bestuurlijke en organisatorische uitdagingen. Inmiddels is het team uitgegroeid tot vier (praktijk)ervaren adviseurs op het gebied van veiligheid, (project)management en strategische communicatie en werkt AMK intensief samen met meerdere externe veiligheidspartners.

Crisis Management

  • Interim inzet van een (praktijk)ervaren crisismanager, communicatieadviseur of bestuursadviseur
  • Helpen opstellen van beleidsplannen, zoals het Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan, Jaarplan RIEC, of lokaal Integraal Veiligheidsplan
  • Coördineren van (de voorbereiding op) publieksevenementen
  • Organiseren van scenario- en dilemmatrainingen voor de crisisbeheersingsorganisatie en bestuurders
  • Organiseren van het burgerprogramma Redzaam.nl, om op een leuke en laagdrempelige manier de (zelf)redzaamheid van de bevolking te versterken en benutten

Change Management

  • Opstellen van een 360 graden organisatiediagnose met aanbevelingen voor verbetering
  • Begeleiden van verandertrajecten
  • Optreden als professioneel gespreksleider
  • Verzorgen van workshops Strategisch leiderschap, Effectief samenwerken en Bestuurlijk adviseren

Over AMK

AMK is opgericht door Aaron Konijn. Aaron is jarenlang de rechterhand geweest van Burgemeester Van Zanen in Amstelveen. Hij was de projectleider Veiligheid van de laatste Koninginnedag en het Koninklijk Bezoek tot en met de abdicatie van Koningin Beatrix, coördineerde de multidisciplinaire aanpak van verschillende lokale incidenten en was actief betrokken bij complexe projecten zoals het opzetten en doorontwikkelen van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland (tegen de georganiseerde criminaliteit), het opstellen van het Regionaal Risicoprofiel van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het intensiveren van de samenwerking tussen de Amstelland gemeenten.

Aaron raakte ervan overtuigd dat een goede interne organisatie en een effectieve integrale samenwerking essentiële voorwaarden zijn om met de hedendaagse snelle veranderingen en uitdagingen goed om te kunnen gaan. Aaron ontving meerdere waarderingsbrieven voor zijn werk.

Onze drive

De overtuiging dat veel bestuurlijke en organisatorische uitdagingen vaak sneller en efficiënter aangepakt kunnen worden.

Neem contact op

Laan van Kronenburg 14

1183AS Amstelveen

T. +31 (0)20 8950616

E. info@amk.nl

© Copyright 2017 - AMK - powered by Strila